Grunnleggende strategier for blackjack

I blackjack spiller man mot giveren, og både spilleren og giveren får utdelt to kort. Den av dere som først får 21 eller som kommer nærmest 21, vinner runden. Når du har fått kortene dine kan du enten velge å få utdelt et kort til (trekke), doble innsatsen eller dele kortene dine inn i individuelle deler og spille dem hver for seg (splitte). Forskjellige spillsituasjoner krever ulike strategier, og den enkleste av dem er den grunnleggende blackjack-strategien, som kan være nyttig for nybegynnere. Benytter man denne har man større vinnersjanser enn hvis man spiller uten en strategi.

Hvor bra en strategi er er avhengig av husets regler. Noen operatører har innført regler som hindrer bruk av bestemte strategier. Et eksempel er de tilfeller hvor giver ikke tillater dobling av innsats etter splitting. Noen operatører håndhever andre regler på samme måte.

Strategitabell og forenkling av denne

I en strategitabell for blackjack finner man tips for hvordan man bør spille. Man kan se hva man bør gjøre i forhold til både hvilke kort man har og giverens kort med billedsiden opp. Det er imidlertid alt, og når spillet er i gang må man bruke egne strategier.

Man kan effektivisere bruken av tabellen ved å forenkle forklaringene i den. Hvis man for eksempel har kortene 6 og 3, er det jo 9 til sammen. Ifølge tabellen bør du nå trekke et kort, og du får så en 2-er. Totalt har du nå 11, og i henhold til tabellen lønner det seg å doble nå. Det er imidlertid ikke mulig ettersom det ikke er dine to første kort, så det neste alternativet er å trekke. Instruksjonene har blitt forenklet fordi når du har totalt 11, trekker du.

Myke og harde hender

Forenklingen gjelder for to typer hender: harde og myke. En hard hånd består av to kort uten et ess. Hvis du har en totalverdi på under 8 bør du ifølge tabellen trekke et kort. Hvis totalverdien din er 9 og giverens kort med billedsiden opp er mellom 3 og 6, bør du doble, mens du bør trekke hvis giveren har andre kort. Hvis du har 10 totalt og giverens verdi er på mellom 2 og 9, anbefales det at du dobler. Det samme gjelder hvis totalverdien din er 11 og giveren har mellom 2 og 10.

Du bør imidlertid trekke hvis giveren har et ess. Det gjelder også hvis du har 12 og giveren har 2 eller 3. Hvis giveren har mellom 4 og 6 bør du imidlertid stå. Hvis giverens verdi er på mellom 2 og 6 og du har mellom 12 og 16, bør du også stå. Hvis man har over 17 bør man alltid stå, uavhengig av totalverdien til giveren.

Hvis man har et ess på hånden betyr det at man har en myk hånd. Tabellens forenklede strategi er den samme for harde og myke hender. Fordelen med å ha en myk hånd er imidlertid at man kan bruke esset med verdien 1. På den måten er man på trygg grunn selv om man trekker.

 

 
ToppBlogg - toppliste for bloggere